Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring aandachtig te lezen.

Inhoudsopgave

Wie is RealMatchr?

De RealMatchr applicatie is eigendom van RESAAS, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te (2518 CG) Den Haag, aan de Koediefstraat 1, ingeschreven in het handelsregister onder nummer  77994604.

Privacybeleid RealMatchr

RealMatchr is een webgebaseerde applicatie waarmee makelaars investeringsvoorstellen kunnen matchen met hun grote aantal investeerders met elk hun unieke investeringsprofiel. RealMatchr rangschikt matchende investeerders op een intelligente manier met een vastgoedbelegging en volgt dit allemaal door middel van een pijplijn totdat de deal is gesloten. RealMatchr kan ook intelligente matches maken door uw database met investeringsvoorstellen te doorzoeken en de best mogelijke matches te selecteren op basis van het investeringsprofiel van een belegger. RealMatchr heeft een ingebouwde e-mailfaciliteit om automatisch investeringsvoorstellen voor matches in te dienen of periodiek samenvattingen van het zoekprofiel naar jouw relatiebestand te sturen. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Wij werken samen met of namens andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij via deze privacyverklaring;
 • de verzameling van persoonsgegevens beperken tot uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder meer voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw verzoek ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Wanneer je RealMatchr gebruikt, laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande persoonsgegevens. Dat is afhankelijk van welke diensten u bij ons afneemt en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt. Zo verwerken wij alleen jouw CV, motivatiebrief en opleidingsniveau als je bij ons solliciteert.

Voor het goed functioneren van RealMatchr hebben wij persoonsgegevens nodig. Zo kunnen wij er bijvoorbeeld voor zorgen dat je Matches kunt delen met relaties en dat je relaties kan vragen om hun zoekprofiel up-to-date te houden. Wij kunnen jouw gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden. Door gebruik te maken van RealMatchr ga je akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens

Afhankelijk van de diensten die je afneemt en de functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • naam;
 • adres en woonplaats/locatie;
 • Bedrijfsgegevens;
 • telefoonnummers;
 • e-mailadres;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • informatie over jouw gebruik van onze diensten;
 • gegevens die je zelf in een open veld invult, zoals het contactformulier;
 • referenties
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites
 • CV, motivatiebrief en opleidingsniveau
 • kopie identiteitsbewijs
 • gegevens die je naar ons verzendt om een ​​dienst te verlenen, inclusief financiële gegevens die nodig zijn voor het factureren van betaalde diensten
 • automatisch gegenereerde gegevens, zoals IP-adressen, browsergegevens, zoekgedrag en gegevens over jouw gebruik van RealMatchr;
 • gegevens die je invult op een (feedback)formulier
 • contactgegevens, zoals e-mails die je naar RealMatchr verzendt
 • projectgegevens, voor zover deze tot een individu herleidbaar zijn

Doeleinden

RealMatchr verwerkt jouw gegevens primair ter uitvoering van de dienstverlening die wij op basis van een overeenkomst een makelaar. Daarnaast hebben wij een gerechtvaardigd belang bij de verdere verwerking van deze gegevens, omdat wij hierdoor onze dienstverlening, het contact met de betrokken makelaars kunnen verbeteren en onze marketing beter kunnen uitvoeren. Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • om een ​​account aan te maken op RealMatchr.
 • om alle functionaliteiten en diensten op RealMatchr te gebruiken.
 • om uw bestelling en uw betaling te verwerken.
 • voor het registreren en verwerken van juridische transacties.
 • om makelaars in staat te stellen een email te sturen naar hun relaties over interessante vastgoedinvesteringen of om een actualisatie van zoekprofielen op te vragen.
 • om je te informeren over relevante informatie met betrekking tot RealMatchr en/of haar externe leveranciers.
 • om jouw aanvraag te verwerken.
 • om jouw klacht of uw reactie op een klacht in behandeling te nemen en je te benaderen over jouw klacht omdat wij deze willen onderzoeken.
 • om te achterhalen welke onderwerpen voor onze (potentiële) klanten belangrijk zijn en om te bepalen welke diensten wij kunnen ontwikkelen.
 • om met jou te communiceren door het versturen van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • om jou gepersonaliseerde nieuwsbrieven te sturen op basis van uw interesses.
 • om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten af ​​te handelen via sociale media, e-mail, per post of telefonisch.
 • om onze website te verbeteren.
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder de  Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derden als dit noodzakelijk is voor het leveren van de door jou gevraagde diensten. Wanneer wij jouw gegevens aan een derde partij verstrekken, zorgen wij er (op basis van een overeenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook gaan wij ermee akkoord dat jouw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit op grond van de wet verplicht of toegestaan ​​is. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat de Belastingdienst gegevens bij ons opvraagt ​​in het kader van fraudeonderzoeken. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens te verstrekken.

Indien (een of meerdere onderdelen van) de RESAAS worden overgedragen aan een derde partij, kunnen de persoonsgegevens die RealMatchr verwerkt in het kader van deze overname ook aan deze derde partij worden overgedragen. Mocht deze situatie zich voordoen, dan zal RESAAS je hierover tijdig informeren.

Levering door derden

Een makelaar kan jouw gegevens en e-mailadres registreren RealMatchr, zodat de makelaar jou kan wijzen op investeringsvoorstellen die voor jou interessant kunnen zijn. Een makelaar kan een door jou aangeboden belegging ook aan jouw administratie koppelen. Hierdoor kan een makelaar jou raadplegen zodra hij een match heeft gevonden.

Als je inlogt bij RealMatchr met een social media profiel, bijvoorbeeld van LinkedIn, ontvangt RealMatchr jouw openbare profiel en e-mailadres.

Profilering en cookies

Wij combineren jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen om je de meest relevante informatie te bieden. Ook combineren wij deze gegevens met de gegevens die je hebt achtergelaten. Door jouw gegevens te combineren, kunnen wij ook gepersonaliseerde inhoud op de website tonen die aansluit bij jouw interesses. Ook kunnen wij op deze manier onze nieuwsbrief voor je personaliseren. Op deze manier kunnen we betere en gerichtere berichten sturen. Hierdoor voorkom je dat je informatie te zien krijgt die voor jou minder of helemaal niet interessant is. Wij gebruiken cookies om uw gegevens te verzamelen en te combineren. Wilt je meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring.

Beveiliging en bewaring

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dit betekent dat wij de gegevens bijvoorbeeld zo lang bewaren als nodig is om de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren. Een uitzondering hierop vormen de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons daartoe verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd de privacyverklaring van deze website voordat je de betreffende website gebruikt voor meer informatie over hoe zij met uw gegevens omgaan.

Wijziging in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd op de website van RealMatchr. Wij gebruiken jouw gegevens nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Bekijk en wijzig je gegevens

Voor het raadplegen, wijzigen of laten verwijderen van uw gegevens kan je contact opnemen met RealMatchr. Om misbruik te voorkomen vragen wij u zich bij een schriftelijk verzoek tot inzage adequaat te identificeren door een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Wij adviseren je om op de kopie uw BSN en jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld de app ‘KopieID’ gebruiken.

Als je via RealMatchr juridische transacties aangaat, zijn wij verplicht relevante persoonsgegevens te bewaren en kunt u deze gegevens niet (laten) verwijderen.

Autoriteit voor Persoonsgegevens

Uiteraard helpen wij je graag verder als je klachten heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks niet met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 5 september 2023.